Algemene voorwaarden

Wie is wie?

Als je in deze afspraken ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant. En lees je ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’, dan bedoelen we brandstofpas.nl, wat een handelsnaam van Brandstofpas B.V.. is. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92707394. Ons kantoor is gevestigd aan de Innovatielaan 25 in Heerenveen.

Heb je vragen over deze afspraken, of een andere vraag aan brandstofpas.nl?

Stel ze gerust! Dat kan: Telefonisch via 0885 - 885 861 (elke werkdag van 9.00 - 18.00 uur) Of lees de veelgestelde vragen op onze website.

1. Onze overeenkomst: zo doe je mee met Brandstofpas

Je neemt deel aan Brandstofpas door je online aan te melden voor een tank- en/of laadpas van Brandstofpas of door een van de apps van Brandstofpas te downloaden en akkoord te gaan met deze afspraken. Na jouw aanmelding voor een tank- en/of laadpas van Brandstofpas checken we eerst of je voldoet aan onze deelnamevoorwaarden. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan ontvang je snel een bevestiging en hebben we een geldige overeenkomst. Ook ontvang je dan je tank- en/of laadpas(sen) en je gebruikersaccount voor het online dashboard op mijn.brandstof.app.

2. Opzegging: hoe en wanneer je kan stoppen met Brandstofpas

Als je jouw tank- en/of laadpas(sen) van Brandstofpas wil opzeggen, dan kan je dit doen via het dashboard op mijn.brandstof.app. Hier kan je ook aangeven of je je borg voor je tankpas terug wil ontvangen. Je ontvangt je volledige borg terug voor de opgezegde pas(sen) zodra je je laatste maandfactuur betaald hebt. Na die betaling is je tankpas van Brandstofpas geldig opgezegd. Voor de laadpassen van Brandstofpas wordt geen borg gevraagd. Vanaf de eerste dag van de volgende maand hoef je niet meer voor je opgezegde tank- en/of laadpas(sen) te betalen. Zeg je gedurende de maand op? Dan ontvang je voor het restant van die maand geen restitutie van je maandbijdrage. Let op: Wil je naast je pas(sen) van Brandstofpas ook je overeenkomst met ons opzeggen? Stuur dan een e-mail naar mijn@brandstof.app; tot aan de ontvangst daarvan kan Brandstofpas je de maandbijdrage voor één pas in rekening blijven brengen. Maak je alleen gebruik van een laadpas per sessie, dan eindigt je overeenkomst ook op de laatste dag van de maand. Voor laadpassen per sessie betaal je geen maandbijdrage. Heel soms komt het voor dat je na een of enkele maanden nog een rekening van ons krijgt. Dat komt doordat we na je opzegging soms nog facturen van onze leveranciers ontvangen voor de diensten die wij aan jou geleverd hebben. Zijn die diensten geleverd tijdens de duur van jouw overeenkomst, dan moet je deze facturen alsnog betalen.

3. Prijzen: wanneer we onze prijzen wijzigen en wat je dan kan doen

Brandstofpas houdt van heldere prijzen, zodat je weet waar je aan toe bent. Deze prijzen staan op onze website. Jaarlijks kunnen we de prijzen voor onze tank- en/of laadpassen of apps verhogen met een inflatiecorrectie. Ook kunnen we die prijzen tussentijds verhogen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat we een extra dienst bieden. Al deze aanpassingen melden we altijd 30 dagen van tevoren. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kan je onze overeenkomst opzeggen. Daarnaast kunnen op elk moment tarieven worden verhoogd van diensten en producten die je met een pas of app van Brandstofpas betaalt, bijvoorbeeld om gestegen inkooptarieven voor elektriciteit te volgen. Je kunt er dan zelf voor kiezen of je deze producten en diensten nog betaalt met de pas of onze app. Ook dan kan je ervoor kiezen om de overeenkomst in zijn geheel op te zeggen.

4. Betaling en borg: hoe je betaalt en wat we doen als het misgaat

Je ontvangt van ons alleen online facturen. Deze kan je downloaden via het dashboard. Je ontvangt een mail wanneer een nieuwe factuur klaarstaat. De factuur moet direct worden betaald. Je betaalt de facturen via een zakelijke Europese incasso (uitgevoerd binnen 1-3 werkdagen). We verwachten van je dat je hiervoor op tijd voldoende saldo op je rekening hebt. Lukt het ons niet om onze factuur op tijd te incasseren? Dan ontvang je van ons een herinneringsmail, en moet je zelf betalen volgens de instructies in die mail. Ook kunnen we ervoor kiezen om onze diensten tijdelijk te onderbreken. Dit betekent dat je niet van je tank- en/of laadpas(sen) van Brandstofpas of van onze andere diensten gebruik kan maken, totdat je de openstaande factuur zelf betaald hebt. Daarnaast kunnen we wettelijk toegestane aanmaningskosten (actueel ten minste €40,00) en wettelijke handelsrente (actueel 12%) vanaf datum van verstrijken van de betaaltermijn in rekening brengen. En we kunnen ervoor kiezen om andere maatregelen te nemen, zoals het op jouw kosten laten nemen van invorderingsmaatregelen en onze overeenkomst met jou te beëindigen. We kunnen onze overeenkomst ook per direct beëindigen als jouw bedrijf failliet is of surseance van betaling heeft gekregen of je bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. We zijn in dat geval niet verplicht om je hierover te berichten of om de zaak voor te leggen aan de rechter. Voor elke tankpas betaal je naast je maandbijdrage en verbruikskosten een borg. Deze borg is bedoeld als betalingsgarantie. Je mag de borg niet gebruiken om deze tussentijds te verrekenen met een factuur. Betaal je een factuur niet, dan hebben wij wel het recht om de borg onmiddellijk te verrekenen. Zeg je een tankpas op en heb je al je facturen betaald, dan ontvang je de borg voor deze tankpas terug. Voor de laadpassen vragen wij in principe geen borg. Alleen als we op basis van de kredietcheck bij aanmelding of stornering van een incasso reden zien om toch een betalingsgarantie van je te vragen, dan kun je een borg betalen waarop de hiervoor beschreven afspraken van toepassing zijn. Maak je met je laadpas van Brandstofpas gebruik van een ‘laden tegen vast tarief’ propositie? Dan gelden Fair Use-afspraken. Zo’n propositie is bedoeld om in Nederland je EV te kunnen opladen zonder zorgen over het tarief per kWh. Ook bij laadpunten die niet door jou (of voor jou) worden beheerd. Dus: bij publieke laadpunten (geplaatst in de openbare ruimte, bruikbaar voor iedereen met een laadpas, aangeboden door een commerciële exploitant of door de lokale gemeente of ander overheidslichaam). Maar om het je nog gemakkelijker te maken, geldt ‘laden tegen vast tarief’ ook bij semi-publieke laadpunten op privaat terrein, zoals parkings, tankstations, parkeerplaatsen bij winkels, horeca of andere plaatsen, die zijn opengesteld voor alle bezoekers van die locatie. Soms ook als een privé-laadpunt op privé-terrein of grenzend aan de openbare weg is opengesteld voor bezoekers. Voor zulke semi-publieke en privé-laadpunten gelden de Fair Use afspraken. Fair Use gaat over de afspraak dat je tegen ons vaste tarief kunt laden: als het laadpunt niet van jou is (als eigenaar / bezitter / houder) als het laadpunt niet vooral voor gebruik door jouzelf is geplaatst als het laadpunt met naastgelegen parkeerplek kan worden gebruikt zonder afspraak of toestemming vooraf als het met tariefsvermelding te vinden is in een algemeen beschikbare mobiele app of internetpagina als het ook echt meer dan incidenteel door derden wordt gebruikt als het tarief per kWh niet door (of specifiek voor) jou kan worden vastgesteld. Fair Use brengt ook mee dat je niet zelf een positief prijsverschil tussen het ingesteld tarief en ons vaste tarief uitbetaald krijgt. Ons vaste tarief gaat over kosten per kWh, dus wat je echt laadt. Een tarief dat gekoppeld is aan de tijdsduur van gebruik van het laadpunt (connectietarief) kunnen we een op een aan je in rekening brengen. Dat geldt ook voor een tarief voor ‘laadpaalkleven’ (ook wel ‘idle fee’ genoemd). Géén Fair Use, én een hoger tarief op het laadpunt ingesteld dan ons vaste tarief? Dan kan Brandstofpas het ingestelde tarief per kWh in rekening brengen. Maar geen zorgen, onze systemen staan ingesteld op ‘vast tarief’. Deze afspraken maken we om misbruik te voorkomen. Over incidentjes en kleinigheidjes zul je ons zomaar niet horen.

5. Vermissing, diefstal en misbruik: hoe en waarom je dat direct moet melden

Ben je een pas van Brandstofpas kwijt, is je pas gestolen of vermoed je dat er een pas is misbruikt? Meld dit dan direct aan ons nadat je het ontdekt hebt en blokkeer je pas via het dashboard. Doe ook aangifte bij de politie. Om de diefstal, vermissing of het misbruik bij ons te melden, bel je: Tijdens kantooruren (8.00 - 18.00 uur) naar onze klantenservice: 0885 - 885 861 Voor de tankpas: buiten kantooruren naar Travelcard: 088 - 110 5000 Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Je blijft namelijk aansprakelijk voor de pas(sen) van Brandstofpas totdat je het probleem gemeld hebt en de pas(sen) hebt geblokkeerd. Alles wat er in de tussentijd met de pas(sen) gebeurt, is voor jouw rekening. Ga daarom zorgvuldig om met je pas(sen). Op onze website staan tips om je pas(sen) te beschermen tegen vermissing, diefstal en misbruik.

6. Wijzigingen van je bedrijfsgegevens: zo geef je die door

Wijzigen er gegevens van jouw bedrijf, zoals het adres of je bankrekeningnummer, geef deze dan binnen 8 dagen na de wijziging aan ons door. Dit kan je doen: Per e-mail naar mijn@brandstof.app Krijgt je bedrijf een andere rechtsvorm? Neem dan contact met ons op via onze klantenservice. We sluiten dan zonodig een nieuwe overeenkomst af voor jouw nieuwe rechtsvorm en beëindigen dan de huidige overeenkomst.

7. Gebruik van onze diensten: wat je moet weten over storingen en het gebruik van onze diensten

We doen ons best om ervoor te zorgen dat je altijd gebruik kan maken van onze diensten. Toch kan er sporadisch een storing ontstaan. In dat geval moet je de gewenste producten en diensten op een andere manier afnemen en betalen. Bijvoorbeeld je parkeergeld of een tankbeurt. Brandstofpas verzorgt de administratie en betalingsverwerking van de diensten en producten die je met de pas of app van Brandstofpas aanschaft, en bundelt die maandelijks op een verzamelfactuur. Als je zulke aanschaffingen via een app of pas van Brandstofpas doet, gelden daarvoor voorwaarden van de leverancier, zoals het pompstation, de wasstraat of parkeergarage. Stel je van die voorwaarden op de hoogte en volg altijd de aanwijzingen die door de leverancier worden gecommuniceerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van geleverde producten en diensten, zoals bijvoorbeeld brandstof en wasmiddelen en gebruik van autowasapparatuur. Ontstaat er schade door een ondeugdelijk product, door onjuist gebruik of door een andere oorzaak, dan zijn wij daar nooit voor aansprakelijk. De voorwaarden van de leverancier bepalen dan of die eventueel aansprakelijk kan zijn.

8. Geschillen en aansprakelijkheid: wat je kan doen als je ontevreden bent

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden over ons bent en blijft. Heel soms komt het voor dat er iets misgaat. Ben je ontevreden over iets, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Dit kan: Per e-mail naar mijn@brandstof.app Telefonisch via 0885 - 885 861 (elke werkdag van 8.00 - 18.00 uur) We nemen je verhaal altijd serieus en proberen er samen met je uit te komen. Lukt dat niet, dan spreken we het volgende af: We gaan pas naar de rechter als we samen niet tot een oplossing kunnen komen. Is er schade, dan doe jij je best om deze zo veel mogelijk te beperken. Ook geef je ons de kans om de schade ongedaan te maken of te verminderen. Wil je ons voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je ons een brief of e-mail waarin je dat duidelijk vermeldt. Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je ons precies aansprakelijk stelt. Ook geef je ons een redelijke termijn om op de brief of e-mail te reageren of een oplossing te zoeken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door diensten die onze leveranciers of anderen hebben geleverd. Valt de schuld toch aan ons toe te schrijven? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade, met als maximum het bedrag van onze laatste 3 facturen, exclusief btw. Dit bedrag zal nooit hoger zijn dan € 2000. Zijn wij of onze leveranciers voor de aansprakelijkheid verzekerd? Dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als wij de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Wacht niet te lang met het melden van schade. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk na ontdekking. Een eventueel recht op schadevergoeding vervalt als je dit niet binnen één jaar na ontdekking daarvan hebt gedaan, tenzij je je aanspraak binnen die termijn aan een rechter hebt voorgelegd.

9. Privacy: deze bescherming kun je van ons verwachten

We nemen je privacy serieus en voldoen altijd aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wil weten wat we met je gegevens doen en welke maatregelen we hebben genomen, lees dan de privacyverklaring op onze website.

10. Wijzigingen van deze afspraken: wat we wel en niet kunnen doen

Wij zijn constant bezig zijn om nieuwe diensten voor je te ontwikkelen en bestaande diensten te verbeteren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we af en toe deze afspraken moeten wijzigen. We zullen je dit altijd per e-mail of brief laten weten. Als je wilt, kun je dan binnen 30 dagen bezwaar maken tegen de wijziging. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde afspraken. Het kan ook zijn dat we eenmalig, in overleg met jou, van deze afspraken afwijken. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met onze klantenservice. Dit zullen we altijd per e-mail of brief aan je bevestigen. Mocht Brandstofpas een nieuwe eigenaar krijgen, dan blijven deze afspraken geldig. Ook mogen we onze rechten en verplichtingen uit deze afspraken aan anderen overdragen als Brandstofpas haar onderneming (of een deel daarvan) aan een andere onderneming verkoopt. In beide gevallen hoeven we hiervoor geen toestemming aan jou te vragen. Heb je nog vragen? We helpen je graag.